Академія друкарства України — Енциклопедія Сучасної України

Академія друкарства України

АКАДЕ́МІЯ ДРУКА́РСТВА Українська (УАД) – єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу. Створ. 1930 у Харкові як Укр. поліграф. ін-т ім. І. Федорова шляхом об’єднання поліграф. ф-тів Київ. та Харків. худож. ін-тів. Згодом ін-т переведено у Львів, де відкрито нові ф-ти: поліграф. устаткування, економіки та орг-ції книжк. справи, заочний; а також Київ. вечірній (від 1989 – поліграф. ф-т Київ. політех. ін-ту) та заг.-тех. у Хмельницькому (нині Технол. ун-т Поділля). Від 1994 Ін-т має нинішню назву. Перший ректор – М. Шевченко, від 1990 – С. Гунько. Нині в УАД навч. бл. 3 тис. студентів; на 20-ти каф. 4 ф-тів працює 270 викл., з них 16 д-рів і 124 канд. н. Академія готує спеціалістів 9 спеціальностей та 2 спеціалізацій. Крім традиц. поліграф. та видавн. спеціальностей, випускники одержують знання з комп’ютер. поліграф. технологій, охорони праці в поліграфії, конструкцій упаковок, естамп. техніки, менеджменту в поліграф. та видавн. структурах. Усього від часу заснування Академії підготовлено понад 170 тис. фахівців. Від 1976 в УАД навч. іноз. студенти. В Академії працювали відомі укр. художники В. Касіян та О. Кульчицька. У складі Академії функціонують 3 галуз. н.-д. лаб. Від 1991 при УАД діє навч.-наук.-вироб. комплекс «Поліграфіст», видавн. центр «Фенікс» та навч.-вироб. друкарня. Має 4 навч. корпуси, 2 гуртожитки, наук. б-ку.

С. М. Гунько

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
С. М. Гунько . Академія друкарства України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42858 (дата звернення: 15.04.2021)