Антимонопольне законодавство України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Антимонопольне законодавство України


Антимонопольне законодавство України

АНТИМОНОПО́ЛЬНЕ ЗАКОНОДА́ВСТВО УКРАЇ́НИ – система юридичних норм і правових інститутів, покликана регулювати суспільні відносини в процесі обмеження монопольної діяльності та запобігання зловживанням монопольним становищем у національному господарстві країни, недопущення неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, а також здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства і системи захисту інтересів підприємців та споживачів від його порушень. Сусп. роль А. з. полягає в стимулюванні вироб-ва необхідних для споживача товарів, зменшенні їх собівартості, спонуканні підприємців до підвищення ефективності вироб-ва, сприянні НТП тощо. У спадщину Україні дісталася надзвичайно монополізована економіка СРСР. Тому Україна від перших років незалежності розпочала створювати власну систему законодавства, спрямованого на підтримку екон. конкуренції та боротьбу з монополізмом. А. з. – один з найважливіших чинників формування ринк. економіки. Відповідно до конституц. засад забезпечення державою захисту конкуренції у підприємниц. діяльності, для А. з. є характерним використання різноманіт. методів правового регулювання, застосування адм. і екон. важелів впливу на розвиток конкуренції та боротьбу з монополізмом. А. з. спрямоване передусім на забезпечення свободи екон. конкуренції між суб’єктами господарювання, захист споживача від монополії виробника шляхом запровадження організац., екон., юрид. та ін. обмежень і стимулів (система податк. ставок, законодавче визначення пріоритетів конкурент. та антимонопол. політики), регулювання процесів ціноутворення на підпр-вах – природ. монополістах, сприяння розвиткові добросовіс. конкуренції, примус. поділ монопол. утворень, застосування засобів юрид. відповідальності за порушення відповід. правових норм тощо. Одним з осн. правових актів, що регулюють відносини у сфері антимонопол. діяльності, є Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (1992). Система А. з. У. містить також Закони України «Про Антимонопольний комітет України» (1993), «Про захист прав споживачів» (у ред. 1993), «Про захист від недобросовісної конкуренції» (1996), «Про природні монополії» (2000) та ін., а також відповідні Укази Президента України, нормат.-правові акти КМ України, Антимонопольного комітету України, відповід. мін-в та відомств, спрямовані на обмеження монополізму і розвиток конкурент. середовища. Гол. держ. органом, покликаним забезпечувати контроль за дотриманням А. з., захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень, є Антимонопол. ком-т України.

Літ.: Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополизм: правовые аспекты регулирования. Москва, 1996; Дахно І. І. Антимонопольне право. К., 1998; Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні. К., 1999; Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право. К., 1999.

Статтю оновлено: 2001