Антипчук Юрій Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Антипчук Юрій  Петрович

АНТИПЧУ́К Юрій Петрович (20. 07. 1928, м. Золотоноша, нині Черкас. обл.) – лікар-ветеринар. Д-р біол. н. (1968), проф. (1975). Закін. Київ. вет. ін-т (1953). Працював асист. у Білоцерків. с.-г. ін-ті (1953–54); гол. ветеринаром радгоспу в Краснояр. краї РФ (1954–55), викл. Бояр. с.-г. технікуму (1956); ветлікарем «Укрзаготскоту» (1956– 57); ст. н. с. Укр. НДІ риб. госп-ва (1959–60); м. н. с., від 1963 – ст. н. с. Ін-ту зоології АН УРСР (1960–70); зав. каф. анатомії, гістології і фізіології людини і тварин Мелітоп. (1970–80) та Луган. (1980–90) пед. ін-тів; від 1990 – в Ун-ті туризму і курорт. справи (Сочі, РФ). Наук. праці присвяч. питанням структур. і функціонал. властивостей судин малого кола кровообігу наземних хребетних в еволюц. аспекті; дав обґрунтовану схему еволюц. перетворень гістол. структур стінки судин легенів у хребетних. Показав, що морфологія і функціонал. механізми кровоносних судин забезпечують повний розподіл артеріал. і венозної крові в 3-камерному серці рептилій.

Пр.: Функциональная морфология малого круга кровообращения некоторых наземных позвоночных. Т. 1. К., 1967 (співавт.); К сравнительной морфологии кровеносных сосудов легких. Тбилиси, 1973; Эволюция респираторных систем. Новосибирск, 1976; Гістологія з основами ембріології. К., 1976; Практикум з гістології з основами ембріології. К., 1978; Гистология с основами эмбриологии. Москва, 1983; Адаптація системи зовнішнього дихання підлітків до спортивних навантажень // Розвиток фізіології в УРСР за 1986–1990 рр. К., 1990.

Н. В. Луніна

Стаття оновлена: 2001