Антифашистський конгрес діячів культури у Львові — Енциклопедія Сучасної України

Антифашистський конгрес діячів культури у Львові

АНТИФАШИ́СТСЬКИЙ КОНГРЕ́С ДІЯЧІ́В КУЛЬТУ́РИ У ЛЬВО́ВІ – форум представників ліворадикальної та радянофільської інтелігенції Польщі, Західної України та Західної Білорусії, в якому взяли участь понад 100 осіб. Скликаний з ініціативи Компартії Польщі та КПЗУ 16– 17 травня 1936 з метою зміцнення єдиного антифашист. фронту на виконання рішень 7-го конгресу Комінтерну (1935). У підготовці акції брали участь письменники О. Гаврилюк, Я. Галан, Л. Кручковський, С. Тудор та ін. Було виголошено доповіді «Культура і фашизм» (Г. Дембінський, С. Тудор); «Війна та майбутнє культури» (Л. Кручковський), «Культура та умови людської праці» (Г. Крагельська); про стан літ-ри, театру, музики, образотвор. мист-ва, журналістики, освіти (М. Чухновський, Я. Галан, В. Василевська, Б. Домбровський, Е. Зегалдович, О. Дан та ін.). Конгрес ухвалив запропоновану комуністами резолюцію, що закликала інтелігенцію до боротьби проти фашизму, проти нац. гноблення панівними колами Польщі насел. Зх. України та Зх. Білорусії, гостро засуджувала зазіхання «на волю СРСР, одинокої країни переможного соціалізму». З огляду на голодомор 1932–33 і репресії проти нац. інтелігенції в УРСР антифашист. форум у Львові не підтримали ширші кола укр. громадянства у Польщі. Втім Львів. конгрес, як і ін. аналогічні антивоєнні та антифашист. акції лівої інтелігенції Європи, відіграв певну роль у справі захисту миру, демократ. культури, освіти.

Літ.: Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г.: Док. и мат. Л., 1956; Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г.: Библиогр. указатель. Л., 1978; Проти фашизму та війни. Антифашист. конгрес діячів культури у Львові у 1936 р.: Зб. документів і матеріалів. К., 1984; Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20–50-і роки 20 ст.). К., 1994.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
О. С. Рубльов . Антифашистський конгрес діячів культури у Львові // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42920 (дата звернення: 25.02.2021).