Антологія літератур сходу - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Антологія літератур сходу

«АНТОЛО́ГІЯ ЛІТЕРАТУ́Р СХО́ДУ» (Харків, 1961) – збірник українських та російських перекладів зі східних літератур та з говірки приазовських греків-румеїв, підготовлених або надрукованих у Харкові за 1884 – 1950-і рр. Упорядник – А. Ковалівський; його ґрунтовна вступна стаття разом із доклад. коментарями становить завершене моногр. дослідження. Значну частину перекладів опубл. вперше: з давньоіндій. літ-ри (П. Ріттер), з осетин. епосу (В. Чередниченко), з вірм. хроніки 7–8 ст., що перегукується з легендою із «Повісті временних літ» про заснування Києва (Г. Підгірян), записки про подорож Павла Халебського через Україну (А. Ковалівський) та ін. Решта – передруки раритетних укр. видань творів С. Айні, О. Сейфеддіна, Я. Кадрі, М. Джемальзаде, давньої япон. поезії тощо. На «Антологію» написано понад 10 рецензій в різних країнах з високою оцінкою цього видання.

Р. І. Доценко

Стаття оновлена: 2001