Антомонов Михайло Юрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Антомонов Михайло  Юрійович

АНТОМО́НОВ Михайло Юрійович (03. 05. 1948, Ростов-на-Дону, РФ) – біолог. Д-р біол. н. (1993). Закін. Ростов. ун-т (1971). Працював в Ін-ті кібернетики АН УРСР (1974–77), від 1977 – в Укр. наук. гігієн. центрі МОЗ України: зав. лаб., від 1993 – ст. н. с. Напрям наук. роботи: виявлення та матем. моделювання закономірностей реагування біосистем різного рівня ієрархії на дію екзо- та ендоген. факторів. Сформулював формалізов. критерії визначення типу та ступеня виразності спектра пристосувальних процесів (від норми до патології), базуючись на матем. моделях їхньої динаміки. Запропонував інформ. технологію комплекс. матем. аналізу впливу шкідл. факторів довкілля на стан здоров’я людини.

Пр.: Методы анализа и синтеза биологических систем управления // Методы математической биологии. К., 1983. Кн. 7 (співавт.); Методы решения задач биологии и медицины на ЭВМ // Там само. 1984. Кн. 8 (співавт.); Эпидемиология рака легкого. Ростов-на-Дону, 1990 (співавт.); Вероятностный подход к описанию зависимостей доза–время–эффект в гигиенических исследованиях // ГиС. 1991. № 8; Питання створення комп’ютерної системи дослідження впливу умов праці на здоров’я користувачів апаратно-програмних комплексів // Укр. журн. мед. техніки і технології. 1998. № 4 (співавт.); Альтернативный подход к классификации опасности промышленных отходов // ГиС. 1999. № 4.

Л. Г. Андрієнко

Стаття оновлена: 2001