Антоненко Володимир Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Антоненко Володимир Григорович


Антоненко Володимир  Григорович

АНТО́НЕНКО Володимир Григорович (10. 04. 1924, Омськ, РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1970), проф. (1971). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1950), аспірантуру Ін-ту філософії АН УРСР (1953). Працював у Ком-ті в справах культ.-осв. установ при РМ УРСР, в Ін-ті філософії АН УРСР: м. н. с., ст. н. с. (1950–62); у ВПШ при ЦК КПУ: ст. викл., доц., проф. (1962–72); у Київ. ун-ті: 1972–89 – зав. каф. наук. комунізму філос. ф-ту, від 1989 – проф. каф. політ. наук. Наук. праці з питань естетики, релігієзнавства, культури і політології.

Пр.: Роль передового світогляду в творчості письменників. 1961; Світогляд і художня творчість. 1966; Мистецтво. Релігія. Дійсність. 1973; Атеїзм і культурний прогрес. 1977 (співавт.); Українська політологія: витоки, еволюція. 1995 (співавт.); Основи політології. 1995 (співавт.); усі – Київ.

Статтю оновлено: 2001