Антонишин Василь Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Антонишин Василь  Іванович

АНТОНИ́ШИН Василь Іванович (12. 01. 1933, с. Батятичі, нині Кам’янка-Бузького р-ну Львів. обл. – 23. 08. 1999, Львів) – фахівець у галузі хімічної переробки нафти й газу. Д-р тех. н. (1984), проф. (1987). Закін. Львів. політех. ін-т (1955). Працював інж.-технологом нафт. та хім. пром-сті (1955–68); від 1964 – у Львів. політех. ін-ті: доц. (від 1970), проф. (від 1987). Наук. дослідж.: хім. переробка високомолекуляр. сполук нафти, створення основ і технологій низькотемператур. переробки сірчанокислот. відходів нафтопереробки; одержання сульфокатіонітів і аніонітів за допомогою сульфування й амінування висококиплячих фракцій нафти; одержання кисневмісних сполук і бітумів шляхом окиснення високомолекуляр. залишкових і дистилятних фракцій нафти в дисперс. системах у кислому, лужному і нейтрал. середовищах; утилізація коксового дріб’язку з одержанням сортового нафт. коксу.

Пр.: Состав продуктов окисления высокомолекулярных соединений нефти и метод их анализа // Нефтехимия. 1974. Т. 14, № 4; Окисление прямогонного нефтяного гудрона в водной эмульсии в кислой среде // Нефтепереработка и нефтехимия. 1986. Вып. 31; Визначення фракційного складу легких фракцій твердих нафтових відкладів і їх характеристика // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». 1996. № 298 (співавт.); Сульфокатіоніт із нафтового екстракт-асфальту // Там само. 1998. № 342; Усунення сірчистих сполук і смол із гасової фракції нафти // Там само. 1999. № 374.

Літ.: Буцко.

Ю. Я. Хлібишин

Стаття оновлена: 2001