Антонов Едуард Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Антонов Едуард  Іванович

АНТО́НОВ Едуард Іванович (05. 06. 1941, Ворошиловград, нині Луганськ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1995). Закін. Донец. політех. ін-т (1964). Від 1964 працює в НДІ гірн. механіки ім. М. Федорова (Донецьк): від 1982 – ст. н. с., зав. лаб. шахтових водовідлив. установок. Напрями наук. діяльності: обґрунтування та забезпечення рац. режимів роботи шахтових водовідлив. установок; створення технол. схем та засобів ліквідації кавітацій. зносу насосів і зашламовування водозбірників водовідлив. установок; удосконалення найбільш важливих вузлів шахтових насосів; заг. підвищення надійності, безпеки та економічності шахтового водовідливу. Виконав розробку шахтового заглибленого підкачувал. насосу.

Пр.: Схема та оцінка параметрів шахтної водовідливної установки з насосно-струминною підкачувальною системою створення підпору // Зб. наук. пр. НДІГМ ім. М. Федорова. Х., 1991; Новий метод узагальнення аналізу і вибору режимів роботи водовідливних установок // ВУ. 1996. № 4 (співавт.); Основні напрями розвитку шахтного насособудування в Україні // Там само. № 5–6 (співавт.); Раціональне використання водоструминних апаратів в шахтних гідроустановках // Там само. 1997. № 11 (співавт.); Схеми та розрахунок насосно-струминних установок для відкачування води із затоплених горизонтів // Там само. 1998. № 3 (співавт.).

В. Й. М’ялковський

Стаття оновлена: 2001