Антрапцева Надія Михайлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Антрапцева Надія Михайлівна


Антрапцева Надія  Михайлівна

АНТРА́ПЦЕВА Надія Михайлівна (26. 04. 1948, смт Єрмоліно Калуз. обл., РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1998), проф. (1999). Закін. Моск. хім.-технол. ін-т (1972). Працювала інж. на Київ. з-ді «Арсенал» (1972–78). Від 1979 – у Нац. аграр. ун-ті: ст. н. с., асист., від 1989 – доц., від 1999 – проф., в. о. зав. каф. неорган. та аналіт. хімії, від 2000 – зав. каф. заг. хімії. Наук. дослідження: хімія фосфатів та поліфосфатів двовалент. металів і твердих розчинів на їхній основі; способи отримання гідратованих і безводних твердих розчинів фосфатів двовалент. металів, що мають технічно цінні властивості; осн. закономірності термолізу твердих розчинів гідратов. фосфатів двовалент. металів.

Пр.: Двойные ортофосфаты цинка и кобальта как твердые растворы на основе орторомбического гопеита // Докл. АН СССР. 1984. Т. 274, № 6 (співавт.); Влияние состава двойных дигидрофосфатов магния-марганца на процесс их термообработки // ЖНХ. 1988. Т. 33, № 2 (співавт.); Кристаллогидраты двойных гидрофосфатов марганца и кобальта и их природа // Докл. АН СССР. 1992. Т. 322, № 2 (співавт.); Про умови одержання та природу подвійних дигідрофосфатів марганцю-кобальту дигідратів // Доп. АНУ. 1993. № 8; Термические превращения тетрагидратов Mn1–xМІІx(H2PO4)2 4H2O (MII = Co, Zn) // УХЖ. 1997. Т. 63, № 6.

Статтю оновлено: 2001