Антропов Лев Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Антропов Лев Іванович


Антропов Лев  Іванович

АНТРО́ПОВ Лев Іванович (30. 09. 1913, Берлін – 08. 07. 1994, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1946), проф. (1947), чл.-кор. НАНУ (1982). Засл. діяч н. УРСР (1977). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1975), Премія ім. Л. Писаржевського АНУ (1992). Держ. нагороди СРСР. Закін. Урал. індустр. ін-т у Свердловську (1936). 1940–48 – зав. каф. Єреван. політех. ін-ту, 1948–60 – зав. каф. Новочеркас. політех. ін-ту. Від 1960 у Київ. політех. ін-ті (нині Нац. тех. ун-т «Київ. політех. ін-т»): зав. каф. технології електрохім. вироб-в, від 1987 – проф.-консультант цієї каф.; від 1962 – кер. проблемної лаб. інгібіторів корозії, 1967– 69 – ст. н. с. Ін-ту проблем матеріалознавства АН УРСР (за сумісн.). Наук. дослідж. у галузі електрохімії: кінетика електрод. процесів, будова подвій. електрич. шару та потенціали нульового заряду, електрохімія органіч. сполук і електрокаталіз. Уперше вказав на зв’язок кінетики електрод. процесів та заряду поверхні електрода, а також запропонував поряд з умовною шкалою потенціалів використовувати зведену (шкалу Антропова), величина потенціалу в якій виступає мірою заряду електрода відносно розчину. З його ім’ям пов’язане становлення, розвиток сучас. теорії інгібування корозії металів та впровадження у пром-сть методів протикорозійного захисту. Автор підручника «Теоретическая электрохимия» (Москва, 1965; 1969; 1972), перекладено англ. (1972), франц. (1979, обидва – Москва), угор. (Будапешт, 1972) та укр. (К., 1993) мовами.

Пр.: Приведенная, или ϕ-шкала потенциалов и ее использование при изучении кинетики электрохимических реакций. Ленинград, 1965; Інгібітори корозії металів. К., 1981; Композиційні електрохімічні покриття та матеріали. К., 1996.

Літ.: Лев Иванович Антропов: Библиогр. указ. К., 1991.

Статтю оновлено: 2001