Апарат Верховної Ради України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Апарат Верховної Ради України


Апарат Верховної Ради України

АПАРА́Т ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ – орган, що здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення Верховної Ради України і народних депутатів України. До прийняття Конституції України (1996) існувало два органи, які забезпечували діяльність парламенту – Секретаріат і Упр. справами ВР України. А. В. Р. У. – юрид. особа, структуру якої затверджує ВР України. У складі апарату: кер-во; секретаріати Голови ВР України та його заступників; секретаріати ком-тів, депутат. фракцій і груп; гол. управлінь (наук.- експерт., юрид., докум., організац. забезпечення); управлінь (інформ., комп’ютер. систем; для зв’язків з місц. органами влади і органами місц. самоврядування, забезпечення міжпарламент. зв’язків; кадрів; справами); відділів (зв’язків з органами правосуддя; контролю; з питань звернень громадян; першого відділу) та сектору мобілізац. роботи. У попередні роки в структуру А. В. Р. У. входили також Законодавства інститут Верховної Ради України та Парламентське видавництво. Граничну чисельність А. В. Р. У. визначає ВР України, чисельність конкретних структур. підрозділів – її Голова. 1992 вона складала: Секретаріат ВР України – 400 штат. одиниць (фактично – 298), Упр. справами – 70; 1994: Секретаріат – 800 штат. од., зокрема 434 – у підрозділах Секретаріату, 195 – у секретаріатах постій. комісій ВР України, депутат. групах (фракціях), 70 – в Ін-ті законодавства. 1997 гран. чисельність працівників апарату була визначена у 1050 осіб; 2000 – у 900 штат. одиниць. А. В. Р. У. керується Конституцією України та ін. законами України, постановами ВР України, розпорядженнями Голови ВР України та кер. апарату, а також Положенням про Апарат ВР України (2000). Діяльність структур. підрозділів А. В. Р. У. регулюють положення про ці підрозділи. А. В. Р. У. здійснює підготовку матеріалів, пов’язаних з розробленням законопроектів і законодав. пропозицій; експертизу законопроектів, які вносять до парламенту суб’єкти законодав. ініціативи; бере участь у доопрацюванні законопроектів; надає наук. та правову допомогу парламент. ком-там та комісіям у підготовці законопроектів; консультує нар. депутатів України з різних питань; проводить аналіз практики застосування чинного законодавства з метою його вдосконалення та сприяння реалізації функції парламент. контролю ВР України та її органами; здійснює організац.-метод., докум., інформ., матеріал. та ін. забезпечення діяльності парламент. ком-тів і комісій, депут. груп і фракцій; орг-цію контролю за додержанням строків розгляду депут. запитів та виконання доручень, що містяться в актах ВР України; опрацювання, друкування і тиражування матеріалів та документів, пов’язаних з діяльністю ВР України; орг-цію підготовки до видання документів ВР України; інформ.-технол. забезпечення ведення пленар. сесій парламенту; готує і поширює матеріали про діяльність парламенту; здійснює фінансування діяльності парламенту та структур. підрозділів його апарату відповідно до видатків, передбачених кошторисом витрат на здійснення повноважень ВР України; забезпечення соц.-побут. умов (зокрема житлових) нар. депутатам України та працівникам апарату. А. В. Р. У. очолює кер., якого призначає на посаду та звільняє з неї ВР України.

Статтю оновлено: 2001