Апробації та впровадження нової техніки і технологій Південний науково-технічний центр - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Апробації та впровадження нової техніки і технологій Південний науково-технічний центр

АПРОБА́ЦІЇ ТА ВПРОВА́ДЖЕННЯ НОВО́Ї ТЕ́ХНІКИ І ТЕХНОЛО́ГІЙ Південний науково-технічний центр – науково-технічне підприємство з апробації нових розробок у технології вирощування, збирання, післязбиральної доробки та переробки сільськогосподарської продукції, апробації засобів механізації для їх реалізації у агропромисловому комплексі південного регіону України. Засн. 1994 в Одесі, входить до складу асоціації «Укрнауксервіс». Осн. напрями діяльності: сприяння в освоєнні наук.-тех. розробок у с.-г. підпр-вах, селян. (фермер.) госп-вах; апробація в умовах Пд. України і впровадження нової с.-г. техніки вітчизн. та зарубіж. вироб-ва, засобів захисту рослин, біостимуляторів та ін. препаратів; наук.-пед. діяльність у справі підготовки кадрів для фермер. та ін. с.-г. підпр-в, надання консультатив. послуг товаровиробникам. У розробках підпр-ва беруть участь Н. Погорілий, Г. Лісовський, Г. Васильєв (ген. дир.), М. Фещенко та ін. Центр співпрацює із с.-г. виробниками, НДІ і службами маркетингу аграр. підпр-в, з УААН, а також низкою зарубіж. фірм.

Г. І. Іванов

Стаття оновлена: 2001