Арабанчак-Лисенецький Олександр - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Арабанчак-Лисенецький Олександр

АРАБАНЧА́К-ЛИСЕНЕ́ЦЬКИЙ Олександр (бл. 1880, Галичина – після 1922) – сходознавець, перекладач. Навч. на філос. ф-ті Львів. ун-ту (1905–07), за браком коштів залишив студії. Працював у Бюро перекладів Пугальського у Кракові та фірмі «Фенікс» у Львові (до 1913). У 1913–14 здійснив перший переклад Корану укр. мовою (машинопис. текст латиницею зберігається у Львів. наук. б-ці ім. В. Стефаника НАНУ) і подав коментарі до багатьох його розділів (використавши християн.-біблійну термінологію і традиції мусульман. коментарів). 1921–22 жив у Варшаві. Перекладав з усіх слов’ян. мов, а також з нім., франц., італ., іспан., румун., угор., лат., грец. (зокрема новогрец.), івриту, санскриту, араб., турец. та ін.

Літ.: Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка. Л., 1922. Вип. 1, 2. Ч. 65–66; Баб’як П., Дзьобан О. та ін. Особисті архівні фонди Відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ. Вид. 2. Л., 1995.

ДА: ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ. Відділ рукописів. Ф. 1, оп. 1, спр. 627/1–9; Там само, спр. 627/8, арк. 18–24; Там само, ф. 1, оп. 2, спр. 101, арк. 30.

О. О. Дзьобан, М. П. Савченко

Стаття оновлена: 2001