Арешников Борис Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Арешников Борис Андрійович

АРЕ́ШНИКОВ Борис Андрійович (20. 10. 1922, с. Добрянка Ріпкин. р-ну Черніг. обл. – 23. 11. 1998, Київ) – агроном, ентомолог. Д-р біол. н. (1976), проф. (1989). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1951). Працював м. н. с. Укр. НДІ землеробства (Київ, 1955–56); від 1956 – в Укр. НДІ захисту рослин (нині Ін-т захисту рослин УААН): м. н. с., 1960–63 – в. о. зав. лаб. прогнозів, 1963–69 – ст. н. с. лаб. с.-г. ентомології, 1969–86 – зав. лаб. у боротьбі зі шкідниками зерн. культур, 1986–90 – зав. відділу з розроблення систем захисту зерн. культур, що вирощуються за інтенсив. технологіями, 1990–91 – ст. н. с.-консультант відділу захисту зерн. культур від хвороб і шкідників. Наук. діяльність присвяч. захисту рослин від шкідників. Обґрунтував теор. положення про закономірності розмноження шкідників, розробив нові метод. підходи в екол. дослідж., теоретично обґрунтував та розробив методи захисту озимої пшениці від комплексу шкідників (шкідл. черепашка, злакові попелиці, хлібний турун та ін.).

Пр.: Методические указания по учету вредителей и болезней сельскохозяйственних культур. К., 1975 (співавт.); Вредная черепашка и меры борьбы с ней. Москва, 1982 (співавт.); Основные проблемы защиты зерновых культур // Защита растений. 1983. № 6; Захист зернових культур від шкідників, хвороб і бур’янів при інтенсивних технологіях. К., 1992 (співавт.).

М. П. Лісовий

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
М. П. Лісовий . Арешников Борис Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43207 (дата звернення: 23.04.2021)