Аржаних Іван Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Аржаних Іван Семенович


Аржаних Іван  Семенович

АРЖА́НИХ Іван Семенович (11(24). 02. 1914, м-ко Брусилів Київ. губ., нині смт Житомир. обл. – 20. 03. 1980, Ташкент) – математик. Проф. (1957). Чл.-кор. АН Узб. РСР (1960). Засл. діяч н. і т. Узб. РСР (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. ун-т (1935). У молоді роки працював на буд-ві Туркестано-Сибір. магістралі та на шкіряному з-ді в Ташкенті. Від 1936 – викл., 1943–60 – зав. каф. аеродинаміки Середньоазіат. ун-ту (Ташкент). Одночасно (від 1943) – зав. відділу матем. аналізу в новоствор. Ін-ті математики і механіки АН Узб. РСР. Від 1960 – зав. відділу матем. аналізу, 1960–62 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту математики АН Узб. РСР. Дослідж. з теорії диференц. і інтеграл. рівнянь, теорії конформних відображень, багатовимірної теорії поля. Побудував формули заг. рішень і вивчив потенціали інтеграл. рівнянь теорії поля і теорії пружності, отримав інтеграл. рівняння крайових задач – іррегулярні, сингулярні, регулярні, а також рівняння поля в тривимірному просторі (просторі–часі, просторі–часі–дії тощо), коваріантні щодо перетворень, які не змінюють метричну форму. Побудував системи звичайних диференц. рівнянь, узагальнювальне рівняння Гамільтона, Лаґранжа і Ґаусса; розробив метод, що ґрунтується на теоремі Пуассона, для отримання формул типу Киргофа хвильових операторів Даламбера, Клейна, Ламе і Максвелла; поширив метод Ейлера механіки суцільного середовища на класичну і квант. механіку. У монографії (опубл. після смерті А.) «Опыт классификации математических исследований. Категории математического познания» (Ташкент, 1982) переосмислив свої дослідж. у фіз.-мат. науках з філос. позицій. Усе життя А. виявляв інтерес до укр. літ-ри, багато знав напам’ять і любив декламувати вірші Т. Шевченка.

Пр.: Интегральные уравнения основных задач теории поля и теории упругости. Ташкент, 1954; Канонические уравнения ранга, большего нуля. Ташкент, 1962; Обращение волновых операторов. Ташкент, 1962; Поле импульсов. Ташкент, 1965; Аналитический аппарат расширенных конформных отображений. Ташкент, 1976; Многомерная теория поля. Ташкент, 1978.

Літ.: Математики. Механики.

Статтю оновлено: 2001