Аров Дамір Зямович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Аров Дамір Зямович


Аров Дамір  Зямович

А́РОВ Дамір Зямович (29. 07. 1934, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1989). Премія ім. М. Крейна НАНУ (2017). Закін. Одес. ун-т (1957). Працював учителем (1957–59); від 1962 – асист., доц., 1990–94 – проф., зав. каф. приклад. математики та інформатики, від 1994 – проф. каф. матем. аналізу Пд.-укр. пед. ун-ту (Одеса). Основні напрями наук. досліджень: теорія ймовірностей, ергодична теорія ліній. операторів та оператор-функцій, теорія розсіювання, теорія керування, обернені проблеми для каноніч. систем; розроблення ААК-теорії (спільно з В. Адамяном та М. Крейном), що лягла в основу розвитку нового напрямку в теорії керування, Н∞ – оптимального контролю. Розвиток теорії ліній. пасив. систем, методу Дарлінґтона в цій теорії; розвиток теорії J-внутр. матриць-функцій і пов’язаних із нею проблем екстраполяції матриць-функцій та обернених проблем для каноніч. систем.

Пр.: Топологическое подобие автоморфизмов и сдвигов компактных коммутативных групп // УМН. 1963. Т. 18, № 5; Унитарные сцепления полуунитарных операторов // Мат. исследования. 1966. Т. 1, вып. 2 (співавт.); Аналитические свойства пар Шмидта ганкелева оператора и обобщенная проблема Шура–Такаги // Изв. АН Арм. ССР. 1971. Т. 6, вып. 2, 3 (співавт.); Реализация матриц-функций по Дарлингтону // Изв. АН СССР. 1973; Устойчивые диссипативные линейные стационарные динамические системы рассеяния // J. Operator Theory. 1979. № 1; Регулярные и сингулярные J-внутренние матрицы-функции и соответствующие задачи продолжения // Функц. анализ и его прилож. 1988. Т. 22, № 1.

Статтю оновлено: 2017