Аронов Ігор Юхимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Аронов Ігор Юхимович


Аронов Ігор  Юхимович

АРО́НОВ Ігор Юхимович (13. 08. 1947, Харків) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Закін. Харків. ун-т (1970). Від 1971 працює в Ін-ті радіофізики і електроніки НАНУ. Досліджує високочастотні та резонансні явища у твердих тілах, електромагнітну генерацію звуку в металах і напівпровідниках, квант. когерентні явища в низьковимір. системах, транспортні властивості квант. точкових контактів, колект. поверхневі збудження у двовимірних електрон. системах, тунельні та резонансні явища в наноструктурах.

Пр.: Циклонный параметрический резонанс в полупроводниках в неоднородном магнитном поле. Х., 1986 (співавт.); Циклонний параметричний резонанс у дводолинному напівпровіднику // Доп. АН УРСР. Сер. А. Фіз.-мат. та тех. науки. 1987. № 10 (співавт.); Диамагнитный резонанс в пластине металла в нормальном магнитном поле // ФНТ. 1988. Т. 14, № 3 (співавт.); Cyclotron parametric resonance in semiconductors // Physics Reports. 1990. Vol. 197 (співавт.); Electromagnetic generation of sound in metals in a magnetic field // Там само. 1992. Vol. 221 (співавт.); Fundamental steps of group velocity for slow surface polaritons in the two-dimensional electron gas in a high magnetic field // J. of Physics. 1996. Vol. 8, № 27 (співавт.); Collective electromagnetic excitations in a double-layer two-dimensional electron system in a high magnetic field // Phys. Rev. B. 1997. Vol. 56 (співавт.); Frequency dispersion of an admittance in a quantum point contact // Там само. 1998. Vol. 58 (співавт.); On the crossover of the surface plasmon spectrum from two-dimensional to quasi one-dimensional in a quantum point contact // Physica B. 1998. Vol. 253, № 3/4 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001