Ароцкер Лев Юхимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ароцкер Лев  Юхимович

АРО́ЦКЕР Лев Юхимович (03. 05. 1927, Харків – 15. 09. 1980, там само) – правознавець. Д-р юрид. н. (1965), проф. (1966). Закін. Харків. юрид. ін-т (1947). Працював у Харків. НДІ судової експертизи: зав. музею, н. с., зав. відділу криміналіст. ідентифікації особи, від 1964 – заст. дир. з наук. роботи. Викладав у юрид. ін-ті та ін. юрид. навч. закладах Харкова. Досліджував проблеми криміналіст. тактики, теорії і практики суд. експертизи, почеркознавства, питання психології та етики експерта. Був заст. відп. редактора міжвідомчого респ. зб. «Криминалистика и судебная экспертиза» (від 1973).

Пр.: Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. Москва, 1964; Тактика и этика судебного допроса. Москва, 1969.

Літ.: Белкин Р. С. Л. Е. Ароцкер // Курс советской криминалистики. Т. 1. Москва, 1977; Аверьянова Г. В., Лысов Н. Н. Ароцкер Л. Е. // Советские криминалисты. Нижний Новгород, 1991.

К. О. Рябухіна

Стаття оновлена: 2001