Арсан Орест Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Арсан Орест  Михайлович

АРСА́Н Орест Михайлович (19. 06. 1941, с. Ласківці Буданів., нині Теребовл. р-ну Терноп. обл.) – гідробіолог. Д-р біол. н. (1988), проф. (1996). Закін. біол. ф-т Чернів. ун-ту (1965) та аспірантуру Ін-ту гідробіології НАНУ (1968), де відтоді й працює: від 1988 – зав. відділу водної токсикології, від 1997 – заст. директора А. – фахівець у галузі екол. фізіології, біохімії риб та водної токсикології. Дослідив особливості функціонування осн. механізмів енергозабезпечення й аклімації риб до температур., газ. та іон. факторів вод. середовища; показав роль гормонів щитовид. залози в регуляції процесів енергозабезпечення й температур. аклімації риб, визначив екол.-токсикол. ситуацію водойм різного типу.

Пр.: Влияние синезеленых водорослей на обмен веществ у рыб. К., 1973 (співавт.); Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов. К., 1982 (співавт.); Механизмы температурной акклимации рыб. К., 1991 (співавт.); Динаміка амінокислот і амідів у прісноводних риб при дії амонію // Доп. АНУ. 1991. № 4 (співавт.); Влияние свинца на азотистый обмен у карпа при различной температуре водной среды // ГБЖ. 1994. Т. 30, № 5 (співавт.); Методика получения водных вытяжек из донных отложений для их биотестирования // Там само. № 4 (співавт.); Роль глюкозо-аланинового цикла в адаптации рыб к аммиаку // Доп. НАНУ. Сер. Математика, природознавство, тех. науки. 1995. № 1 (співавт.).

М. М. Хомляк

Статтю оновлено: 2001