Артеменко Євген Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Артеменко Євген Андрійович


Артеменко Євген  Андрійович

АРТЕ́МЕНКО Євген Андрійович (20. 06. 1925, с. Хрустальне, нині смт Краснолуц. міськради Луган. обл.) – кібернетик. Д-р тех. н. (1970), проф. (1971). Держ. нагороди СРСР. Закін. Військ.-повітр. інж. академію у Москві (1948). Ад’юнкт цієї академії (1948–52). Працював ст. викл., заст. та нач. каф. у Харків. вищому військ. командно-інж. уч-щі ракет. військ (1953–87); від 1987 – проф. Харків. академії залізнич. транспорту; від 1997 – проф. каф. систем упр. та експлуатації ракетно-косміч. комплексів Харків. військ. ун-ту. А. – фахівець у галузі діагностики і надійності систем керування та засобів зв’язку. Наук. дослідж. з автоматиз. систем контролю і діагностування пристроїв складних тех. об’єктів спец. призначення.

Пр.: Основы построения автоматизированных систем контроля и управления сложными техническими объектами. Х., 1975; Проектирование сложных технических систем // Теория и техника автомат. систем контроля и упр. Ч. 4. Москва, 1982; Измерительно-информационные системы. Ч. 1, 2. Москва, 1984; 1985 (співавт.); Микропроцессорный комплекс телеграфного аппарата. Х., 1997; Шляхи забезпечення високої ефективності складних технічних систем в процесі їхньої експлуатації // Ракетно-косм. техніка: Зб. наук. пр. 1999. Вип. 1.

Статтю оновлено: 2001