Комісаренко Борис Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Комісаренко Борис Семенович


Комісаренко Борис Семенович

КОМІСА́РЕНКО Борис Семенович (15. 10. 1936, Одеса – 14. 03. 2007, м. Самара, РФ) – фахівець у галузі будівництва. Д-р тех. н. (2000), проф. (1994). Держ. нагороди СРСР. Закін. Куйбишев. інж.-буд. ін-т (1959, нині Самар. архіт.-буд. ун-т), де 1986–2007 очолював каф. вироб-ва буд. матеріалів, виробів і конструкцій. 1959–62 – на Новокуйбишев. з-ді залізобетон. виробів (РФ); 1962–86 – зав. групи та лаб. технології керамзитбетону НДІ керамзиту (м. Куйбишев). Був чл. Самар. обл. нац.-куль­­тур. т-ва «Промінь». Осн. напря­ми наук. дослідж.: вироб-во особ­­ливо легкого керамзит. гравію та на його основі одношар. керамзитопінобетон. конструкцій; розроблення ефектив. техноло­гій виготовлення легкобетон. виробів з покращеними тех. ха­­рактеристиками.

Пр.: Повышение эффективности и улучшение качества ограждающих кон­­струкций из керамзитобетона. Куйбы­шев, 1990; Керамзит и керамзитобетон: Учеб. пособ. Москва, 1993 (спів­авт.); Ограждающие конструкции из ке­­рамзитобетона. Самара, 1997 (спів­авт.); Ресурсо- и энергосбережение при использовании отходов в производстве строительных материалов и изделий: Учеб. пособ. Самара, 2001 (спів­авт.); Современные решения в технологии бетона и железобетона: Учеб. пособ. Самара, 2005 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014