Артемчук Іван Власович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Артемчук Іван  Власович

АРТЕМЧУ́К Іван Власович (30. 12. 1897 (11. 01. 1898), с. Косенів Новоград-Волин. пов. Волин. губ., нині Новоград-Волин. р-ну Житомир. обл. – 08. 11. 1973, Чернівці) – флорист-систематик, геоботанік. Канд. біол. н. (1935). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. агробіол. ф-т Житомир. ІНО (1929). Пед. діяльність розпочав від 1921. У 1929–32 – зав. трудової школи. 1933–35 – асист. каф. ботаніки Харків. ун-ту; 1935–37 – зав. каф. ботаніки Бердян. учител. ін-ту; 1938–41 – зав. каф. ботаніки Уман. учител. ін-ту; 1945–71 – зав. каф. ботаніки Чернів. ун-ту. Вивчав (1940) рослинність граніт. масиву «Кам’яні могили» Донец. обл. Займався систематикою родів Tragopogon, Scorzonera, Gagea, Erythraea. Провів геоботан. дослідження природ. кормових угідь Буковини та Івано-Фр. обл. і написав монографію «Природні кормові угіддя Радянської Буковини» (неопубл.), склав карту рослин. покриву цієї території і розробив її геоботан. районування.

Пр.: Рід Tragopogon L. У флорі УРСР // Тр. НДІ ботаніки Харків. ун-ту. Х., 1937. № 2; До питання про поширення Ambrosia L. в УРСР // ЖІБ. 1939. № 20 (співавт.); Про нові види Gagea Salisb для УРСР // Там само. 1939. № 23; До систематики Erythraea spicata Pers // БЖ. 1940. Т. 1, № 1; Про новий вид Gagea Salisb з Уралу // Наук. зап. Уман. учител. ін-ту. 1941. № 1; Рослинність каменястих степів басейну р. Берди // Там само. 1941. № 1; Новий ендемічний вид липучки // БЖ. 1952. Т. 9, № 3 (співавт.); Гірські луки Чернівецької області та шляхи їх поліпшення // Там само. 1953. Т. 10, № 4; Про вплив живлення на гіллястоколосість деяких кормових злаків // Там само. 1954. Т. 11, № 1; Нова для флори СРСР рослина – дрочок крилатий [Genistella sagittalis (L.) Gams.] // УБОЖ. 1959. Т. 16, № 2; Поліпшення природних лук Буковини та їх використання. Чц., 1959; Про тератологічні зміни в квітці пізноцвіту осіннього (Colchicum autumnale L.) і поліморфність цього виду // УБОЖ. 1960. Т. 17, № 2; Зміни в рослинному покриві лук Українських Карпат і Прикарпаття під впливом господарської діяльності людини // Мат. 3-го з’їзду Укр. ботан. т-ва. 1965.

Літ.: Головаха З. Н., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Пам’яті Івана Власовича Артемчука: [Некролог] // УБОЖ. 1974. Т. 31, № 2; Липшиц.

Ю. Р. Шеляг-Сосонко

Стаття оновлена: 2001