Артилерійсько-стрілецького озброєння Державний науково-технічний центр - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Артилерійсько-стрілецького озброєння Державний науково-технічний центр

АРТИЛЕРІ́ЙСЬКО- СТРІЛЕ́ЦЬКОГО ОЗБРО́ЄННЯ Державний науково-технічний центр (ДНТЦ АСО) – наукова установа, що розробляє проекти нових та модернізованих зразків АСО, створює технології їх виробництва, проводить випробування. Підпорядк. Держ. ком-ту пром. політики України. Перші роботи, пов’язані з розробленням АСО, започатковані 1986 у СКБ-86 з-ду «Більшовик», яке займалось створенням зразків озброєння на основі нетрадиц. методів і засобів метання твердих тіл з гіперзвук. швидкостями. У СКБ на поч. 1990-х рр. спільно з установами АН УРСР виготовили зразок рухомої імпульсної електр. установки потуж. 60 МДж, яка за своєю конструкцією та параметрами донині не має аналогів у світі. 1992 СКБ-86 реорганізовано в КБ артилерії і призначено гол. розробником АСО в Україні. Від 1994 КБ артилерії – самост. держ. установа. Від 1996 має теперішню назву. З ініціативи Центру створ. Дніпроп. НДІ спец. технологій, що займається розробкою сталей і сплавів зі спец. властивостями, та Київ. НДІ швидкоплинних процесів, який вивчає динаміку й веде розрахунки процесів, що мають місце під час стрільби. Нині у складі ДНТЦ АСО діють 4 підрозділи: НДІ, ЦКБ, НДІ технології АСО та дослід. з-д. Це дозволяє центрові контролювати весь цикл процесу створення нових зразків АСО. У Центрі працюють два д-ри тех. н. та понад 20 канд. н. За час діяльності проведено знач. обсяг теор. і експерим. досліджень, розроблено ефективні технології виготовлення заготовок і деталей АСО, створ. вітчизн. зразки озброєння. Центр співпрацює з багатьма установами та підпр-вами ВПК України і зарубіж. країн, зокрема з країнами НАТО. На базі ДНТЦ АСО створено Міжнар. лаборатор. комплекс для випробування і сертифікації артилер. систем. Видає зб. статей «Артиллерийское и стрелковое вооружение». Проводить щорічні міжнар. конф. «Артилерійські ствольні системи, боєприпаси, засоби артилерійської розвідки та керування вогнем», матеріали яких видаються окремими зб. праць. Від часу заснування заклад очолює Л. Бондаренко.

Г. О. Бойко

Стаття оновлена: 2001