Академія житлово-комунального господарства Державна — Енциклопедія Сучасної України

Академія житлово-комунального господарства Державна

АКАДЕ́МІЯ ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНОГО ГОСПОДА́РСТВА Державна – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для підприємств, установ і організацій житлово-комунальної сфери. Підпорядк. Держ. ком-ту буд-ва, арх-ри та житл. політики України. Створ. 1971 у Києві як Ін-т підвищення кваліфікації керів. працівників і спеціалістів житл.-комунал. госп-ва. У складі Ін-ту діяв Донец. ф-т із каф. міського буд-ва. У 1993 Ін-т об’єднано з Н.-д. і проект. центром економіки і інформації «Комунекономіка» Держитлокомунгоспу України і на їх базі створ. НДІ економіки житл.-комунал. госп-ва та підготовки кадрів; від 1994 – Ін-т перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, наук. дослідж. економіки житл.-комунал. госп-ва; від 1998 – Держ. ін-т житл.-комунал. госп-ва; від 2000 – сучасна назва. Академія має 3 ф-ти: економіки і менеджменту, заоч. і післядиплом. освіти та ф-т підприємництва у Донецьку; 8 каф.; 8 відділів та 2 лаб. Здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів на ден. і заоч. формах навчання за спеціальностями «Економіка підпр-ва», «Облік і аудит», «Менеджмент орг-цій»; перепідготовку спеціалістів для здобуття другої вищої освіти за фахом «Облік і аудит», «Теплопостачання і вентиляція»; підвищення кваліфікації кер. і спеціалістів системи житл.-комунал. госп-ва з актуал. проблем розвитку галузі. Академія проводить наук. дослідж. з екон., тех. та технол. питань, а також екол. проблем житл.-комунал. госп-ва, забезпечує необхід. інформацією підпр-ва, установи і орг-ції галузі. В Академії працює 54 викл., з яких 70 % мають вчений ступ. і наук. звання; навч. понад 4 тис. студентів і слухачів (2000). Академія видає ж. «Міське господарство України» та інформ. бюл. «Питання житлової політики в Україні».

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
А. М. Клименко . Академія житлово-комунального господарства Державна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43392 (дата звернення: 05.03.2021).