Академія зовнішньої торгівлі Українська — Енциклопедія Сучасної України

Академія зовнішньої торгівлі Українська

АКАДЕ́МІЯ ЗО́ВНІШНЬОЇ ТОРГІ́ВЛІ Українська – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку і перепідготовку спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності. Підпорядк. Мін-ву економіки України. Створ. 1995 на базі Укр. ін-ту бізнесу та Укр. НДІ маркетингу та зовн.-екон. інформації Мін-ва зовн. екон. зв’язків і торгівлі України. Ректор – О. Покрищук (від 1998). Академія має 3 ф-ти, де готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Менеджмент зовн.-екон. діяльності», «Міжнар. економіка», «Міжнар. право», «Правознавство» та підвищує кваліфікацію працівників мін-в та ін. центр. органів виконав. влади; аспірантуру; 4 наук. відділи: міжнар. права і порівнял. правознавства; держ. регулювання зовн.-екон. діяльності; держ. регулювання внутр. торгівлі; наук.-метод. забезпечення міжнар. програм. В Академії працюють 84 викл., з них 12 проф. та 22 доц., навч. 904 студенти (2000). Академія проводить наук. дослідж. із проблем світ. економіки та зовн.-екон. відносин, маркетингу, зовн. та внутр. ринків, вдосконалення екон. відносин, здійснює розроблення нормат.-метод. матеріалів щодо держ. регулювання внутр. і зовн. торгівлі, процесу інтеграції України до світ. екон. та правового простору. Видає зб. наук. праць «Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи»; має двосторонні зв’язки з подібними навч. та наук. закладами багатьох країн світу. Є гуртожиток готел. типу на 500 осіб.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
С. Я. Фурса . Академія зовнішньої торгівлі Українська // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43395 (дата звернення: 05.03.2021).