Академія інформатики Українська — Енциклопедія Сучасної України

Академія інформатики Українська

АКАДЕ́МІЯ ІНФОРМА́ТИКИ Українська (УкрАІН) – громадська наукова організація, що об’єднує фахівців у галузі інформатики. Створ. 1992 у Києві. Президент – М. Єрмошенко (від 1992). Сприяє розвиткові фундам. теор. і прикладних дослідж., впровадженню їх у практику та формуванню наук. бази інформатизації сусп-ва. Наук. відділ. УкрАІН: «Фундам. основи інформатики», «Інформ. процеси ринку», «Інформатика в сусп-ві», «Інформатика в біології, медицині та екології», «Інформатика в космосі та військ. справі», «Індустрія інформатики, комп’ютер. технології та комунікації», «Проблеми стандартизації та правового забезпечення в інформ. технологіях», «Захист інформ. ресурсів». Має регіон. наук. центри в Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Одесі, Львові, Харкові, Херсоні. У складі УкрАІН 66 акад., 47 чл.-кор. і 11 іноз. чл., серед них – В. Дорофієнко, Ю. Канигін, О. Корінний, Ю. Лігум, О. Малюта, О. Мінцер, Ю. Онопчук, Б. Панасюк, Н. Парфенцева, В. Фурашев, М. Швець. Учені Академії працюють над теор. основами інформатики, матем. забезпеченням інформ. технологій, інформатизацією в осн. галузях нар. госп-ва України. Видає наук. зб. та ж. «Інформатизація та нові технології». Щороку проводить 2–3 міжнар. та всеукр. наук. конф. з різних проблем інформатики.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
Г. Г. Хурманець . Академія інформатики Українська // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43397 (дата звернення: 05.03.2021).