Академія медичних наук України — Енциклопедія Сучасної України

Академія медичних наук України

АКАДЕ́МІЯ МЕДИ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АМНУ) – вища самоврядна державна наукова організація з проблем медицини та охорони здоров’я. Створ. у лютому 1993 в Києві. Президент – О. Возіанов (від 1993). Науковці АМНУ досліджують широкий спектр проблем медицини та питання охорони здоров’я, зокрема збільшення тривалості життя насел. України, поліпшення здоров’я дітей, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, створення сучас. методів діагностування і лікування хвороб серцево-судин., нерв. системи і злоякіс. новоутворень, заходів запобігання шкідл. дії екол. і вироб. чинників. Особл. увага в діяльності АМНУ приділяється вивченню молекуляр., клініч., систем. механізмів, що визначають здоров’я і хворобливі стани організму людини, та створенню нових лікар. засобів. Персон. склад АМНУ нараховує 41 дійс. чл. та 49 чл.-кор. (див. Табл.).

Їй підпорядк. 17 НДІ і наук. центрів мед. профілю, зокрема: Геронтології інститут; Ендокринології та обміну речовин український НДІ; Клінічної та експериментальної хірургії український НДІ; Медицини праці інститут; Нейрохірургії інститут; Очних хвороб і тканинної терапії інститут; Педіатрії, акушерства і гінекології інститут; Серцево-судинної хірургії інститут; Терапії інститут; Урології і нефрології інститут; Фармакології і токсикології інститут; Фтизіатрії і пульмонології інститут; Нейрорент- ґенохірургії науково-практичний центр; Радіаційної медицини науковий центр, до якого належать Клінічної радіології інститут, Епідеміології і профілактики променевих уражень інститут, Експериментальної радіології інститут. Працює бл. 10 тис. співроб., із них понад 120 проф., бл. 300 д-рів н. При Президії АМНУ діють 2 наук. ради: з клініч. та теор. і профілакт. медицини. Видає «Журнал АМН України».

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
Л. А. Пиріг . Академія медичних наук України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43399 (дата звернення: 05.03.2021).