Академія митної служби України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Академія митної служби України


Академія митної служби України

АКАДЕ́МІЯ МИ́ТНОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ (АМСУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців митної справи. Створ. у червні 1996 в Дніпропетровську. Ректор – П. Падун (від 1997). В АМСУ діють ф-ти: юрид. (спеціальність «Правознавство»), екон. (спеціальності «Облік і аудит», «Менеджмент зовн.-екон. діяльності», «Фінанси», «Міжнародна економіка»), тех. (спеціальності «Інформаційні керуючі системи та технології», «Транспортні системи»). Від 1998 відкрито аспірантуру з 8 спеціальностей. Осн. тематика наук. досліджень: митна політика в Україні (історія та сучасність); правове регулювання та законодавче забезпечення мит. справи; проблеми боротьби з контрабандою та порушеннями мит. правил; методологія аналізу проблем зовн.-екон. діяльності; методи експертизи та атрибуції культур. цінностей тощо. Функціонує ф-т післядиплом. освіти для підвищення кваліфікації працівників мит. органів та для здобуття другої вищої освіти. АМСУ співпрацює з навч. закладами Франції, РФ, Німеччини, Узбекистану. На базі АМСУ проводяться міжнар. семінари з питань мит. справи. В АМСУ понад 550 співроб., серед яких бл. 90 викл., з них – 10 д-рів н., проф., 45 канд. н., доц. На 1 верес. 2000 навч. понад 1480 курсантів і слухачів на ден. та заоч. формах навчання. Від 1999 АМСУ щоквартально видає наук. ж. «Вісник Академії митної служби України». Від 1997 вийшло друком бл. 400 найменувань навч.-метод. літ-ри з мит. справи, соц.-гуманітар., юрид., екон., тех. наук. Фонд б-ки АМСУ налічує понад 90 тис. прим., зокрема унікал. видань із мит. справи іноз. мовами. Щорічно на базі Академії проводяться Всеукр. наук.-практ. та наук.-метод. конференції з актуал. проблем мит. справи.

Літ.: Митна справа в Україні: сучасні проблеми та шляхи вдосконалення // Митний брокер. 1999. № 1; Падун П. П. Висококваліфіковані митні кадри – майбутнє обличчя нашої держави // Фінанси України. 2000. № 3.

Статтю оновлено: 2001