Академія наук вищої школи України — Енциклопедія Сучасної України

Академія наук вищої школи України

АКАДЕ́МІЯ НАУ́К ВИ́ЩОЇ ШКО́ЛИ УКРАЇ́НИ (АН ВШУ) – громадська наукова організація, що об’єднує науковців та педагогів різного фаху, які працюють у вищих навчальних закладах України. Засн. у листопаді 1992 в Києві. Осн. завдання – піднесення рівня наук. знань у ВНЗах та інтеграція науки з освітою. У своїй діяльності АН ВШУ орієнтується на держ. нац. програму «Освіта. Україна 21 ст.», де передбачено створення в системі освіти органічно пов’яз. з нею нової, гнучкої структури н.-д. діяльності академ. типу. До складу АН ВШУ входять 22 наук. відділ. з осн. галузей науки, які розвиваються у ВНЗах України та регіон. відділ. в усіх обл. України та АР Криму, а також Пд. (Одеса) і Зх. (Львів) наук. центри. У роботі галуз. та регіон. відділень беруть участь бл. 2,8 тис. д-рів і понад 13 тис. канд. н. Колект. чл. АН ВШУ є Київ. ун-т, Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т», Нац. аграр. ун-т та ін. Нині 387 учених, що представляють понад 70 ВНЗів України, обрано акад. АН ВШУ. Серед них є чл. всіх держ. академій, що дає змогу об’єднувати зусилля академ. громадськості для забезпечення високого рівня вищої освіти. 39 учених із США, Франції, Італії, Австрії, Нідерландів та ін. країн є почес. чл. АН ВШУ. Академія раз на 2 місяці видає «Інформаційний вісник АН ВШ», за її участю створ. ж. «Українознавство», «Механіка та машинобудування», «Проблеми архітектури та містобудування», «Інфекційні хвороби» та ін. АН ВШУ – ініціатор багатьох наук. конф. з різних питань розвитку вищої освіти в Україні. Видала довідник «Академіки АН ВШ України» (К., 1997). Президенти АН ВШУ: В. Стріха (1992–99), М. Дробноход (від 1999).

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
М. В. Стріха . Академія наук вищої школи України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43403 (дата звернення: 25.02.2021).