Академія наук пожежної безпеки України — Енциклопедія Сучасної України

Академія наук пожежної безпеки України

АКА́ДЕМІЯ НАУ́К ПОЖЕ́ЖНОЇ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ (АН ПБУ) – громадська організація, що об’єднує науковців та практиків у галузі пожежної безпеки України та інших держав. Засн. у січні 1998 в Києві. Президент – В. Надубов (від 1999). Осн. напрями діяльності: аналіз стану пожеж. безпеки, участь у розробленні стратегії розвитку, орг-ції, координації й проведенні дослідж. із пожеж. безпеки; виконанні пріоритет. н.-д. програм у цій галузі; сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфік. наук. кадрів; розвиток міжнар. зв’язків з метою поширення і впровадження досягнень вітчизн. та світ. науки і практики; здійснення інформ., видавн. та просвітн. роботи у сфері пожеж. безпеки. АН ПБУ сприяє створенню основ законодавчо-правової і нормат. бази з пожеж. безпеки; розробленню і впровадженню у вироб-во та практику нових високоефект. вогнегас. і вогнезахис. речовин, тех. засобів гасіння пожеж, пожежно-тех. устаткування, заходів щодо підвищення рівня протипожеж. захисту об’єктів, зокрема ядер. і тепл. енергетики, транспорту, хім. та нафтоперероб. пром-сті, АПК. На поч. 2001 колект. чи індивід. чл. Академії є бл. 400 фахівців у галузі пожеж. безпеки, серед них – понад 50 д-рів та канд. н. Значна кількість її чл. брала участь у ліквідації аварії на ЧАЕС і відзнач. високими уряд. нагородами. У 1999 Академією засн. НВП «Укр. пожежний дім», Дніпроп. філію у пд.-сх. регіоні України, а у 2000 – її Луган. центр. АН ПБУ видає «Бюлетень пожежної безпеки (науково-технічні проблеми та рішення)».

Літ.: Цапенко А. Про утворення Академії наук пожежної безпеки України // ПБ. К., 1998. № 15; Наші інтерв’ю (інтерв’ю з президентом Академії наук пожежної безпеки України В. Надубовим) // Там само. К., 1999. № 19.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
А. С. Цапенко . Академія наук пожежної безпеки України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43405 (дата звернення: 05.03.2021).