Академія наук прикладної радіоелектроніки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Академія наук прикладної радіоелектроніки

АКАДЕ́МІЯ НАУ́К ПРИКЛАДНО́Ї РАДІОЕЛЕКТРО́НІКИ (АН ПРЕ) – наукова громадська організація, що проводить наукові дослідження з радіоелектроніки і об’єднує фахівців цієї галузі з України, РФ та Білорусі. Засн. у травні 1992 в Харкові. Президент – В. Алмазов (1992–2000), від 2000 – М. Бондаренко. Чл. АН ПРЕ розробляють питання конверсії підпр-в та реформування НДІ оборон. пром-сті, дають рекомендації щодо прискорення процесу впровадження передових технологій, забезпечення інтенсифікації розвитку приклад. наук у галузі радіоелектроніки на основі фундам. досягнень з фізики, радіолокації, радіотехніки, квант. радіоелектроніки, кібернетики тощо. АН ПРЕ координує н.-д. та дослідно-конструкторської роботи з радіоелектроніки в усіх галузях нар. госп-ва, забезпечує інтеграцію теор. та приклад. досліджень, що проводяться у різних регіонах, популяризує досягнення фахівців з радіоелектроніки України, РФ та Білорусі, сприяє поширенню інформації про їхні осн. здобутки у світі, допомагає готувати кадри та підвищувати кваліфікацію фахівців з радіоелектроніки. Основою АН ПРЕ є 34 первинні орг-ції (2000), 2 філії – рос. (С.-Петербург) та білорус. (Мінськ), 3 регіон. відділ. – Поділ. (Вінниця), Оренбур. (Оренбург, РФ), Приазов. (Донецьк). АН ПРЕ є засн. 11 госпрозрахунк. підрозділів (ін-ти, центри, лаб.). У складі АН ПРЕ понад 1000 чл., зокрема 22 почес. акад., 140 акад. та 67 чл.-кор., а також 40 колект. чл.: ВНЗи, НДІ, підпр-ва. Серед чл. АН ПРЕ: С. Брауде, Л. Литвиненко, С. Свєчников, В. Семиноженко, О. Усиков, Я. Файнберг, В. Шестопалов, Я. Ширман, Я. Шифрин та ін. АН ПРЕ видала зб. доповідей Міжнар. наук.-тех. конф. «Современная радиолокация» (К., 1994).

В. І. Зарицький

Стаття оновлена: 2001