Академія політичних наук України — Енциклопедія Сучасної України

Академія політичних наук України

АКАДЕ́МІЯ ПОЛІТИ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ – всеукраїнська громадська наукова організація, що об’єднує науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державної влади та управління і сприяє комплексному розвиткові політичних наук в Україні. Засн. 1993 у Києві. Президент – М. Михальченко (від 1993). Метою діяльності є проведення наук. дослідж. у галузі історії політ. думки, методології й теорії політики, приклад. політології; розроблення теор. засад зовн. та внутр. політики України; вивчення й використання досягнень світ. цивілізації у галузі політ. теорії й практики, розвитку діл. співроб-ва з політологами й політиками зарубіж. країн; участь у підготовці проектів нормат. актів, проведенні незалеж. наук. експертизи законопроектів. Станом на 1 січня 2001 у складі Академії: 78 дійс. чл. і 17 чл.-кор., а також колект. чл., зокрема Укр. політол. асоц., Філос. ліга України, Укр. соціол. асоц. Академія співпрацює з аналог. зарубіж. академіями та асоц.: Амер. політол. асоц., асоц. «Друзі України» (Каталонія, Іспанія), Міжнар. центром європ. підготовки (Ніцца, Франція), об’єдн. політологів Польщі, Греції, Великої Британії, Росії; розробляє програму «Концепція політичного розвитку України до 2005 року», н.-д. програму «Етнополітична ситуація в Криму: тенденції розвитку» та програми навч. курсів з політології й філософії політики для студентів; працює над низкою наук. і навч. видань з політології, філософії, соціології. У центрі особл. уваги Академії такі теми, як етнонац. конфліктологія, економіка ринк. структур, соц.-політ. моделі сусп-ва перехід. типу тощо. Академія має осередки в Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Сімферополі, Харкові, Чернігові та ін. містах України; видає щоріч. «Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї» на базі Ін-ту політ. і етнонац. досліджень НАНУ.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
М. І. Михальченко . Академія політичних наук України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43413 (дата звернення: 05.03.2021).