Академія праці і соціальних відносин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Академія праці і соціальних відносин

АКАДЕ́МІЯ ПРА́ЦІ І СОЦІА́ЛЬНИХ ВІДНО́СИН (АПСВ) – вищий навчальний заклад Федерації профспілок України, що здійснює підготовку фахівців у галузі організації праці та управління, правознавства, екології і охорони довкілля. Створ. 1993 у Києві. Ректор – М. Головко (від 1993). У складі АПСВ діють Харків. соц.-екон. ін-т, Павлоград. коледж економіки та упр., 12 навч.-метод. центрів обл. профспілк. об’єднань. АПСВ здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів через денну, заочну та екстернатну форми навч. на ф-тах: екон., юрид. та соц. упр.; перепідготовку (друга вища освіта); продовження навч. для осіб, які мають середню спец. чи вищу освіту тощо. Працюють короткотермін. курси, що здійснюють підвищення кваліфікації спеціалістів, зокрема профспілк. працівників з напрямків: соц. робота, економіка і підприємництво, правова робота й охорона праці, захист трудових і соц.-екон. прав працівників та використання нових інформ. технологій. Від 1998 є аспірантура, діє Центр соц. адаптації, де проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівці у галузі торгівлі та громад. харчування усіх форм власності. АПСВ проводить наук.-практ. семінари та конф. з актуал. проблем розвитку політики, економіки, соц. захисту населення України. На 4-х заг.-академ. та 10-и фах. каф. працюють 145 викл., з них – 14 д-рів н., проф. та 69 канд. н., доц. В Академії навч. понад 1300 студентів; навчання – на умовах контракту. Від 1996 АПСВ є колект. чл. Міжнар. кадр. академії, акредит. при Європ. центрі вищої освіти ЮНЕСКО і Раді Європи. АПСВ співпрацює з багатьма подіб. навч. закладами за кордоном, здійснює обмін студентами і викл. Від 1998 видає «Вісник Академії праці і соціальних відносин». Щороку на базі АПСВ проходить Всеукр. фестиваль студент. аматор. театрів «Театральний форум».

М. Л. Головко

Стаття оновлена: 2001