Академія служби безпеки України Національна — Енциклопедія Сучасної України

Академія служби безпеки України Національна

АКАДЕ́МІЯ СЛУ́ЖБИ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ Національна – вищий спеціальний навчальний заклад, що готує кадри для СБУ та здійснює підвищення їхньої кваліфікації. Створ. у листопаді 1992 як Ін-т підготовки кадрів СБУ на базі Вищих курсів КДБ СРСР у Києві. Від листопада 1995 – Академія СБУ, від серпня 1999 – національна. Ректор – В. Сідак (від 1992). Готує на 7-ми ф-тах юристів-оперативників та перекладачів-референтів для СБУ рівня «спеціаліст» та «магістр». Юристи отримують спеціальність «Правознавство» з операт.-розшук. спеціалізацією зі знанням іноз. мови. Академія проводить навч.-метод. та наук. діяльність, має аспірантуру, докторантуру, видає зб. наук. праць та «Науковий вісник». Курсанти і слухачі Академії перебувають на військ. службі в СБУ. Кандидатів на навч. добирають регіон. органи і підрозділи Центр. упр. СБУ. Станом на 1 січня 2001 в Академії на потоках підготовки, післядиплом. перепідготовки й підвищення кваліфікації навч. бл. 1700 слухачів та курсантів, працюють 292 викл., з них 2 акад., 1 чл.-кор. НАНУ, 17 д-рів, 100 канд. н., 16 проф., 54 доц., 8 ст. н. с. Академія має 2 б-ки, спорт. комплекс, відповідні лаб., навч.-вихов. комплекс та ін. структурні підрозділи.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
В. І. Пристайко . Академія служби безпеки України Національна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43418 (дата звернення: 05.03.2021).