Академія технологічних наук України — Енциклопедія Сучасної України

Академія технологічних наук України

АКАДЕ́МІЯ ТЕХНОЛОГІ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АТНУ) – громадська наукова організація, що об’єднує провідних науковців-технологів різного фаху. Створ. 1991 у Києві. Президент – А. Морозов (від 1991). Нині у складі АТНУ 89 дійс. чл. і 97 чл.-кор., а також 15 іноз. дійс. чл. і 7 іноз. чл.-кор. із США, РФ, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Азербайджану, Швеції, Італії, Нідерландів, Польщі, Узбекистану. Серед чл. АТНУ – 101 д-р, 68 канд. н. З них 72 мають звання проф., 5 акад. і 9 чл.-кор. НАНУ. До складу АТНУ входять 11 секцій: аерокосміч. технологій і спец. систем керування; інформ. технологій; приладобудування та електроніки; природоохорон. технологій та геотехнологій; соц.-екон. керування технологіями, підготовки і перепідготовки спеціалістів; технологій харч. та перероб. пром-сті; технологій у буд-ві, енергетиці, машинобудуванні та матеріалознавстві; фіз.-хім. технологій; спец. технологій; 3 регіон. відділ. у Харкові, Донецьку та Криму; 5 ін-тів: Ін-т нових технологій зберігання с.-г. продукції, Ін-т приклад. проблем і технологій, Ін-т радіац. захисту, Ін-т біомед. техніки і технологій, Ін-т радіолокац. технологій. Осн. завдання АТНУ: орг-ція і проведення наук. дослідж., створення, підтримка та супроводження наукоємних технологій, що визначають сучас. рівень технол. вироб-ва; участь у вирішенні наук.-тех. проблем реконструкції та тех. переозброєння діючих вироб-в через використання прогрес. і екологічно чистих розробок і технологій; сприяння підготовці нового покоління вчених і спеціалістів-технологів та орг-ція міжгалуз., міжрегіон. і зарубіж. кооперованих зв’язків. АТНУ – чл. Міжнар. академії технол. наук, має тісні контакти з міжнар. орг-ціями, зарубіж. фірмами і структурами.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
В. Д. Новиков . Академія технологічних наук України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43421 (дата звернення: 05.03.2021).