Академія управління персоналом Міжрегіональна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Академія управління персоналом Міжрегіональна

АКАДЕ́МІЯ УПРАВЛІ́ННЯ ПЕРСОНА́ЛОМ Міжрегіональна (МАУП) – недержавний вищий навчальний заклад України. Створ. 1989 у Києві. Президент – Г. Щокін. Готує фахівців з менеджменту, економіки та підприємництва, соціології, психології, політології, права. Навч. здійснюється за ден., вечір. та заоч. (зокрема дистанційною і кореспондентською) формами. У структурі МАУП – Президентський та Всеукр. ун-ти, зарубіжні філії. В Україні діє бл. 50 підрозділів МАУП. 70 % наук.-пед. складу Академії мають наук. ступінь та звання. Академія забезпечена сучасною матеріальною базою, є б-ка, вид-во; від 1991 видає наук.-практ. ж. «Персонал». МАУП співпрацює з навч. закладами багатьох країн.

В. Г. Тарнопольський

Стаття оновлена: 2001