Академія управління Національна — Енциклопедія Сучасної України

Академія управління Національна

АКАДЕ́МІЯ УПРАВЛІ́ННЯ Національна – недержавний вищий навчальний заклад України. Створ. 1992 у Києві. Ректор – С. Єрохін. Академія готує фахівців зі спеціальностей: фінанси, міжнар. економіка, облік і аудит, банків. справа, маркетинг, правознавство. На ден. та заоч. формі навчання здобувають вищу освіту бакалавра, спеціаліста та магістра бл. 2000 тис. студентів. В Академії працюють науковці НАНУ, провід. ВНЗ, працівники уряд. структур та іноз. викладачі. Нині навч. процес забезпечує 151 викл., з них 42 д-ри і 73 канд. н., 32 проф. і 57 доц. Однією з характер. рис навч. планів і програм, розроблених в Академії, є їх орієнтація на задоволення потреб новоутвор. екон. структур у кадрах спеціалістів-практиків. Діє Центр працевлаштування та профес. кар’єри, є аспірантура. Академія видає г. «Я – студент» та зб. «Актуальні проблеми економіки».

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
С. Б. Хромоногов . Академія управління Національна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43423 (дата звернення: 05.03.2021).