Акименко Олександр Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Акименко Олександр Іванович


Акименко Олександр Іванович

АКИ́МЕНКО Олександр Іванович (29. 11. 1947, м. Балаклія Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1970), де й працював до 1971. У 1971–72 – в Харків. авіац. ін-ті; 1972–78 – Харків. НДІ метрології; від 1978 – Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ: від 1984 – ст. н. с. Досліджує властивості джозефсонівських переходів у субміліметр. хвильовому діапазоні; функцію взаємодії провідників з магнонами і магніт. екситонами, енергет. спектр квазічастинок високотемператур. провідників. Запропонував новий спосіб формування розривних тунел. переходів.

Пр.: Микроконтактная спектроскопия магнонов в металлах // Письма в ЖЭТФ. 1980. Т. 31, № 4; Рoіnt-contact noіse sрectroscoрy of рhonоns іn metals // J. Low Temр. Рhys. 1984. Vol. 54, № 3/4 (співавт.); Макроконтактная спектроскопия кристаллического поля в РrNі5 // ФТТ. 1984. Т. 26, № 8 (співавт.); Tunnelіng conductance of break-junctіon wіth the (100) рlane fracture surface of Bі2Sr2CaCu2О8 // J. Low Temр. Рhys. 1997. Vol. 107, № 5/6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001