Акимов Леонід Опанасович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Акимов Леонід Опанасович


Акимов Леонід Опанасович

АКИ́МОВ Леонід Опанасович (08. 11. 1937, с. Капризка Орлов. обл., РФ) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1989). Премія ім. М. Барабашова АН УРСР (1988). Закін. Харків. ун-т (1960). Працював ст. н. с. (1963–78), зав. відділ. фізики Сонця, Місяця і планет, згодом астрофізики (1978– 2000), від 2000 – пров. н. с. Астроном. обсерваторії Харків. ун-ту. Осн. напрям наук. діяльності – фізика Місяця, теор. та спостережне дослідж. оптич. характеристик місяч. поверхні як основи для вивчення її геол.-морфол. властивостей. На підставі багаторіч. спостережень створив каталог оптич. властивостей 255 ділянок місяч. поверхні, вивчив оптичні властивості зразків місяч. ґрунту, сформулював закон відбиття світла гранично шорсткою поверхнею. За даними спостережень соняч. затемнень, проведених під кер-вом А., знайдено максимум випромінювання в лінії гелію D3 в ділянці температур. мінімуму в атмосфері Сонця, розроблено неоднорідну модель соняч. факелів. А. створив низку приладів для астрофіз. досліджень.

Пр.: О распределении яркости по диску Луны и планет // АЖ. 1979. Т. 56, № 2; О природе оппозиционного эффекта // Вест. Харьков. ун-та. 1980. Вып. 15, № 204; Опорный каталог оптических характеристик избранных участков лунной поверхности. К., 1986 (співавт.); Отражение света Луной // КФНТ. 1988. Т. 4, ч. 1, № 1; ч. 2, № 2; Исследование зависимости хода контраста фотосферного факела по диску от яркости факела // АЖ. 1988. Т. 65, № 6 (співавт.); The chromospheric D3 Helium emission observed during the total solar eclipse of July 31 1981 // Astronomy Astrophysics Transaction. 1999. Vol. 18 (співавт.).

Статтю оновлено: 2001