Акордна оплата праці - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Акордна оплата праці

АКО́РДНА ОПЛА́ТА ПРА́ЦІ – форма відрядної оплати праці. При А. о. п. заг. суму заробіт. плати працівникові або, найчастіше, колективу працівників установлюють за весь обсяг викон. роботи (акорд) на підставі реальної обґрунтованості норм виробітку, необхід. часу роботи й відряд. розцінок на окремі види робіт (операцій) або всього комплексу робіт у встановл. термін. Ринкова модель акордної відряд. заробіт. плати може виступати у формі індивідуал. або колект. оплати праці, проте в обох випадках вона безпосередньо пов’язує суму заробітку працівників із кінцевими результатами діяльності роботи окремого працівника (колективу). А. о. п. застосовує роботодавець (адміністрація) за згодою з профспілками з метою матер. заохочення для підвищення продуктивності праці, а також скорочення терміну виконання певного обсягу роботи. На підпр-вах різних форм власності застосування А. о. п., як свідчить досвід, значно посилює залежність заробітку від якості і терміну виконаної роботи. Якщо праця робітника або бригади оплачується акордно, то перед початком роботи їм видається наряд – завдання, де чітко визначено терміни початку робіт, розцінки за одиницю виконаної роботи і розмір заробітку за всю роботу. Нарахов. суму виплачують за умов своєчас. і високоякіс. виконання всього комплексу передбач. робіт. Якщо ж для виконання робіт потрібно багато часу, то за поточ. місяць, враховуючи виконання робіт при А. о. п., застосовують виплату премій (акордно-преміальна оплата). Знання працівником обсягу робіт, терміну їх виконання й розміру майбут. заробітку сприяє підвищенню продуктивності праці та якості роботи. При А. о. п. можуть встановлювати преміювання за скорочення термінів виконання акорд. завдання при забезпеченні високої якості виконаних робіт. А. о. п. є осн. системою заробіт. плати в буд-ві. Вона досить поширена на фермер. та с.-г. підпр-вах різних форм власності.

Д. П. Богиня

Стаття оновлена: 2001