Акселерація - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Акселерація

АКСЕЛЕРА́ЦІЯ (лат. acceleratio – прискорення) – прискорення індивідуального розвитку організмів порівняно з розвитком у попередні історичні періоди. У біології А. – це прискорення формування окремих частин зародка на певній стадії розвитку. Напр., у риб і безхвостих земноводних спостерігається ранній розвиток ротового апарату, чим забезпечується їх живлення після використання запасів пожив. речовин. жовтка. В антропології – це прискорення соматичного, фізич. і психіч. розвитку людини (найчастіше – у дитячі та юнацькі роки). Явище А. спостерігається вже понад століття. За цей час серед. зріст людини в розвин. індустр. країнах збільшився майже на 10 см. Одна з найважливіших причин А. в 20 ст. – наук.-тех. революція (НТР), хоча наслідки виявляються тут опосередковано. Завдяки НТР різко знизилася питома вага важкої фізичної праці, поліпшилися побутові умови життя, зменшилася кількість інфекц. захворювань, що певним чином сприяло повнішій реалізації видових біол. можливостей людини. За даними медиків і фізіологів, сучасні діти та підлітки більш розвинені фізично й розумово, ніж їхні ровесники на поч. століття. А. супроводжується і позитив., і негатив. явищами. Позитивними можна вважати більш раннє дозрівання інтелекту, формування інтересів, прискорене змужніння, активізацію контактів дитини з ровесниками й старшими. Негативні моменти А. – збільшення кількості захворювань підлітків на неврози, дит. паралічі, карієс, очні хвороби. Швидкий стрибок у фіз. рості організму часом спричиняє дисгармонію у розвитку внутр. органів (зокрема серця, судин. системи тощо). Збільшується розрив між прискореним фіз. дозріванням і сповільн. входженням дитини в самост. життя. Звідси – труднощі формування у підлітків самост. поведінки, водночас частіше з’являється ілюзія дорослості. Батьки, вчителі, старші повинні чуйно, з розумінням ставитися до дітей, підлітків, молоді, усіляко допомагати їм перейти від дит. стану до дорослого з якнайменшими психол. втратами. Фізіол. та психол. дослідження показують, що є межі А., її темпи в деяких країнах дещо сповільнилися. Явище А. досить складне і потребує комплекс. вивчення методами біології, медицини, психології, соціології та ін. наук.

Літ.: Криворучко Т. С. Гигиеническое значение изменений в биологии развития человека: (Причины и значение акселерации развития). Кишинев, 1979; Морфо-функциональное проявление акселерации развития детского организма. Москва, 1979; Зарандия М. И. Закономерность акселерации развития ребенка. Тбилиси, 1985; Волкова Т. В. Акселерация населения СССР. Москва, 1988; Никитюк Б. А. Акселерация развития детей и ее последствия. Алма-Ата, 1990. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. К., 1998.

С. Д. Максименко

Статтю оновлено: 2001