Аксентьєв Борис Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Аксентьєв Борис Миколайович


Аксентьєв Борис Миколайович

АКСЕ́НТЬЄВ Борис Миколайович (28. 07(09. 08). 1894, Одеса – 19. 11. 1939, там само) – біолог. Д-р біол. н. (1937), проф. (1935). Закін. Новорос. (Одес.) ун-т (1918) та аспірантуру при ньому (1921, у Ф. Породка), де й працював асист. каф. фізіології рослин (1921–27); ст. н. с. секції анатомії і фізіології рослин н.-д. каф. біології (1927–30) та ст. н. с. Зоол.-біол. ін-ту (1930–31). Від 1931 працював у Ботан. саду Одес. ун-ту нач. сектору фізіології рослин (1935–39). Окрім наукової, А. проводив також значну пед. роботу: від 1918 – асист., 1928–32 – доц. Одес. с.-г. ін-ту; 1921–29 (за сумісн.) – асист. Одес. ІНО; 1929–35 – доц., 1935–38 – проф. каф. ботаніки Одес. ун-ту. Одночасно в останні роки – проф. та зав. каф. ботаніки фармацевт. ін-ту; проф. пед. ін-ту. Досліджував хім. стимуляцію насіння і вплив різних факторів на його проростання, одержав експерим. дані про роль оболонки насіння, яка при проростанні реагує на світло. Займався проблемами альгології, вивчаючи фітопланктон Одес. затоки, діатомові водорості пониззя Дністра.

Пр.: Материалы к фитопланктону Одесского залива // ЖНДК. О., 1926. Т. 2, № 4; Планктонные диатомеи низовий реки Днестра и некоторых прилегающих к нему водоемов // Там само; О влиянии семенных вытяжек на прорастание семян // Журн. Рус. ботан. об-ва. 1927. Т. 12, № 3; Про вплив світла на проростання насіння бур’янів // Тр. Одес. с.-г. ін-ту. 1927. Т. 2; Некоторые данные о грибных заболеваниях баклажана (Solanum melongena L.) на огородах в окрестностях Одессы // БЖ. 1934. Т. 19, № 1; О новообразованиях корней y Сytisus laburnum L. // Там само. 1940. Т. 25, № 6.

Літ.: Михайлова М. Флора та рослинність УРСР: Бібліографія. К., 1938; Потапенко Г. Памяти Б. Н. Аксентьева // БЖ. 1941. Т. 26, № 1; Липшиц; Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2001