Аксьонов Олександр Федотович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Аксьонов Олександр Федотович

АКСЬО́НОВ Олександр Федотович (13. 10. 1929, с. Котово, нині Новосибір. обл., РФ) – фахівець у галузі авіаційного матеріалознавства, тертя і зносу металів, хімотології. Д-р тех. н. (1970), проф. (1971), чл.-кор. НАНУ (1976). Премія ім. Е. Ворнера Міжнар. орг-ції цивіл. авіації (1985), ім. І. Францевича АН УРСР (1990). Держ. нагороди СРСР, Болгарії, Куби і Монголії. Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. повітр. флоту (1953), де відтоді й працює (нині Нац. авіац. ун-т) асист., нач. навч. частини (1956–61), проректором з наук. роботи (1961– 70) і водночас зав. каф. авіац. матеріалознавства (1965–70), ректором (1975–88), від 1992 – гол. н. с. галузевої н.-д. лаб. дослідження експлуатац. властивостей авіац. паливно-мастил. матеріалів, радник при ректораті. У 1970–75 та 1988– 91 – заст. міністра цивіл. авіації СРСР. Брав участь у розробленні й створенні літаків: Ту-144, Іл-86, Іл-76, Ту-154, Як-40, Ан-74, Ту-204, Іл-96, Іл-114. Провів дослідж. галузі фіз.-хім. механіки матеріалів в умовах тертя металевих поверхонь у низькомолекуляр. вуглеводневих середовищах (1961–90); вивчив протизношувальні властивості реактив. палив залежно від технології їх вироб-ва та складу розчинних у них газів; створив методи і засоби оцінки протизношув. властивостей низькомолекуляр. вуглеводневих рідин та сформулював вимоги до вітчизн. реактив. палив і спец. рідин. А. розвинув теорію окислюв. зношування і заклав основи нового наук. напряму – трибохімії. Розробив та запропонував для практ. використання ефект. метод підвищення зносостійкості трибосистем шляхом введення протизношув. присадок, створення в середовищі оптим. концентрацій кисню тощо. Наприкінці 80-х рр. під кер-вом А. створ. пожежобезпечні системи парових турбін.

Пр.: Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные жидкости: Учеб. Москва, 1970; Химмотология авиационных специальных жидкостей. К., 1972 (спiвавт.); Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях. Москва, 1977; Износостойкость авиационных топливно-гидравлических агрегатов. Москва, 1986 (співавт.); Газообразование при жидкостном окислении алканов // Докл. АН УССР. Сер. А. 1989. № 7 (спiвавт.); Самоорганизация трибосистем // Там само. 1990. № 7 (співавт.).

Є. С. Сікорський

Стаття оновлена: 2001