Акти Конституційного Суду України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Акти Конституційного Суду України

А́КТИ КОНСТИТУЦІ́ЙНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ – рішення і висновки найвищого конституційно-судового органу держави. Конституційний Суд України ухвалює свої рішення за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та ін. правових актів ВР України, актів Президента України, КМ України, ВР АР Крим (ст. 61 Закону «Про Конституційний Суд України», 1992). Суд може визнати правовий акт неконституційним у цілому або в окремій його частині. Якщо в процесі розгляду справи за конституц. поданням чи конституц. зверненням виявлено ін. правові акти чи певні їхні положення, що не відповідають Конституції України і впливають на відповідні рішення чи висновок, Конституц. Суд визнає такі правові акти або окремі їх положення неконституційними. Конституц. Суд дає висновки у справах з питань офіц. тлумачення Конституції та ін. законів України; відповідності Конституції чинним міжнар. договорам України або тим міжнар. договорам, які вносяться до ВР України для одержання згоди на їхню обов’язковість; дотримання конституц. процедури розслідування й розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. У Конституц. Суді приймаються рішення і затверджуються висновки поімен. голосуванням шляхом опитування суддів, які не мають права утримуватися від голосування. Рішення і висновки Суду мотивуються письмово, підписуються окремо суддями, які голосували за чи проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню.

Рішення Конституц. Суду містить назву, дату й місце його прийняття, порядк. номер; список персон. складу суддів, які брали участь у розгляді справи, перелік учасників суд. засідання; зміст конституц. подання; повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким орган, посадова особа прийняли правовий акт, конституційність якого розглядається; положення Конституції України, якими керувався Суд, готуючи висновок; мотивувальну й резолютивну частини; обов’язкове зазначення того, що рішення Конституц. Суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Висновок Суду містить назву, дату і місце складання висновку, його номер; список персон. складу суддів, які брали участь у розгляді справи; перелік учасників суд. засідання; зміст конституц. подання (конституц. звернення); положення Конституції України, якими керувався Суд при підготовці висновку; мотивувальну й резолютивну частини; обов’язк. зазначення того, що висновок Суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення і висновки Конституц. Суду підписуються не пізніше 7-ми днів від часу їх прийняття. Офіційно оприлюднюються наступ. робочого дня після їх підписання. Разом з окремою думкою суддів публікуються у «Віснику Конституційного Суду України» та ін. офіц. виданнях.

А. Й. Міллер

Стаття оновлена: 2001