Акти органів виконавчої влади - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Акти органів виконавчої влади

А́КТИ О́РГАНІВ ВИКОНА́ВЧОЇ ВЛА́ДИ – правові форми рішень органів виконавчої влади, які мають видаватися на підставі та на виконання Конституції і законів України та через які реалізуються функції і компетенція цих органів. А. о. в. в. – вид правових актів держави, обов’язкові до виконання усіма, кому вони адресовані. Територ. масштаб дії А. о. в. в. залежить від виду та характеру компетенції відповід. органу. Акти КМ України як вищого органу в системі органів викон. влади є обов’язковими до виконання на всій тер. країни. Акти мін-в та ін. центр. органів викон. влади поширюються, як правило, на конкретні органи і посад. осіб, а в окремих випадках – на всіх громадян та юрид. осіб. Акти місцевих – обл. і рай., міст Києва і Севастополя – держ. адміністрацій обов’язкові до виконання в межах відповідних адм.-територ. одиниць.

Законодавством визначаються конкретні форми актів, що їх видають окремі види органів викон. влади – постанови, розпорядження, накази, інструкції тощо; порядок прийняття, видання та офіц. оприлюднення А. о. в. в., а також їх зміни та скасування. За змістом приписів, що їх містять А. о. в. в., вони поділяються на нормативні, тобто ті, що встановлюють (змінюють чи скасовують) правові норми, та індивідуальні, які лише застосовують вимоги правових норм до конкрет. осіб або життєвих фактів. Щодо нормат.-правових актів КМ України, мін-в та ін. центр. органів викон. влади законом встановлено спец. порядок їх реєстрації МЮ України. Нормат.-правові акти органів викон. влади, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома насел. у встановленому законом порядку, є нечинними. Конституція України (ст. 55) гарантує кожній особі право на оскарження в суді будь-яких А. о. в. в., якщо вони порушують права й свободи людини і громадянина.

В. Б. Авер’янов

Стаття оновлена: 2001