Акуличев Віктор Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Акуличев Віктор Анатолійович


Акуличев Віктор Анатолійович

АКУ́ЛИЧЕВ Віктор Анатолійович (31. 01. 1939, м. Шпола Київ., нині Черкас. обл.) – електроакустик, океанолог. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1985), чл.-кор. РАН (1990). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Від 1964 працював в Акуст. ін-ті Мін-ва суднобуд. пром-сті СРСР (Москва); 1978–86 – заст. дир. з науки Далекосх. наук. центру АН СРСР (Владивосток); 1986–95 – гол. наук. секретар Президії Далекосх. відділ.; від 1995 – дир. Тихоокеан. океанол. ін-ту Далекосх. відділ. РАН; від 1999 – зав. каф. гідрофізики Далекосх. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності – акустика океану, гідрофізика і механіка хвильових процесів. Дослідж. в експерименті поширення звуку в океані на протяжних акуст. трасах, уздовж яких можуть істотно змінюватися гідрол. характеристики. Вирішував зворотні задачі з визначення концентрації та розмірів різноманіт. мікронеоднорідностей вод. середовища в океані при розсіюванні акуст. сигналів у широкому діапазоні частот. Розробляв тех. засоби дослідж. океану. Вивчав енергет. ресурси океану, що відновлюються, у вигляді приливних і поверхневих хвиль, теплової енергії океану. Експериментально і теоретично дослідив кавітації в різноманіт. рідинах, закономірності взаємозв’язку кавітац. міцності з різноманіт. гідрофіз. параметрами води в океані.

Пр.: Пульсации кавитационных полостей // Мощные ультразвуковые поля. Москва, 1968; Кавитация в криогенных и кипящих жидкостях. Москва, 1978; Периодические фазовые превращения в жидкостях. Москва, 1986 (співавт.); Cavitation nuclei and threshold of acoustic cavitation in ocean water // Bubbli Dynamics and Interface Phenomena. Amsterdam, 1993; О взаимосвязи кавитационной прочности, нелинейного параметра и концентрации пузырьков в жидкости // Докл. НАНУ. 1999. Т. 368, № 2 (співавт.).

Літ.: Виктор Анатольевич Акуличев // Акуст. журн. РАН. 1999. Т. 45, № 2; Виктор Анатольевич Акуличев // Вест. Дальневост. отдел. РАН. 1999. № 3.

Статтю оновлено: 2001