Акустичний вісник - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Акустичний вісник

«АКУСТИ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» – науковий журнал Інституту гідромеханіки НАНУ. Засн. 1998. Виходить 4 рази на рік укр. та рос. мовами. Друкує матеріали про сучасні досягнення в архіт., муз., біол., мед., екол. акустиці, електро-, гідроакустиці, фіз. і нелінійній акустиці, теорії генерації та розсіяння звуку, вивченні хвильових процесів у газах, рідинах і пружних тілах, теорії опрацювання акуст. сигналів, у методах неруйнів. контролю, акуст. приладобудуванні; нариси з історії розвитку вітчизн. та світ. акустики, наук. та освіт. закладів, що зробили вагомий внесок у підготовку фахівців-акустиків; інформацію про темат. наук. конф. тощо.

В. Н. Олійник

Стаття оновлена: 2001