Комісія для виучування народного господарства України ВУАН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Комісія для виучування народного господарства України ВУАН


Комісія для виучування народного господарства України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1921. До її складу увійшли К. Воблий (голова), Л. Яснополь­­ський, Є. Сташевський, П. Кованько, А. Ярошевич, В. Устянцев, В. Полянський. 1922 припинила діяльність через брак коштів за пропозицією Р. Орже­­нцького. Її попередником був Ін-т для виучування екон. кон’­­юнктури та нар. госп-ва України (створ. 1918, ліквідований у зв’язку зі скороченням штатів 1922). У 1927 відновлена шляхом реорганізації Семінару для виучування нар. госп-ва України (відтоді до 1930 діяв при комісії); від 1930 – Комісія для вивчення транспорту і торгу ВУАН. Голова – К. Воблий, заст. – Г. Кривченко, секр. – О. Плевако, Г. Таран, серед чл. – Є. Сташевський, Я. Диманштейн, В. Шпанбок, П. Фомін, Л. Бобир-Бухановський, І. Ісаакян, О. Лапоногов, Н. Середа, А. Ярошевич, І. Ямзін (Москва). Комісія досліджувала економіку УСРР в умовах переходу до соціалізму; вивчала продуктивні сили нар. госп-ва, можливості, умови та форми участі УСРР у системі світ. вироб-ва, історію екон. думки; розробляла питання госп. планування та екон. регіонуван­­ня УСРР, розвитку транспорту й водного госп-ва, методи застосування досягнень науки у нар. госп-ві. Активно співпрацювала із Комісією для виучування продукційних сил України ВУАН, 1927–29 провела з нею 30 спіл. засідань, на яких обговорювалися важливі нар.-госп. проб­­леми. 1929–34 на вимогу держ. органів її чл. підготували доповідні записки про стан с. госп-ва і пром-сті УСРР, підвищення продуктивності праці, створення у Києві Кабінету та Лаб. генет. дослідж. для вивчення впли­­ву радіоактивності, газифікацію та газопостачання, розміщення цукр. з-дів на тер. УСРР, буд-во нових підпр-в у Києві тощо; роз­­робили програму екон. обстеження Дніпра і Пд. Бугу; дослідили проблеми місц. перевезень по Дніпру та Десні після реконструкції водних магістралей. У зб. «Праці Комісії для виучування народного господар­­ства України», серед ін., вміщено наук. розвідки А. Ярошевича «З економіки птахівництва в районі південно-західніх залізниць», Я. Диманштейна «До питання про запровадження виробництва ферростопів при Дні­­прельстані», Г. Кривченка «Економічна географія України як предмет літературної обробки», П. Фоміна «Матеріали з історії гірничої і заводської справи на Україні». 1931 передана Соц.-екон. відділу ВУАН, 1934 увійшла до складу Бюро екон. дослідж. при Президії ВУАН.

Літ.: Комісія ВУАН для виучування народного господарства України // Вісті ВУАН. 1930. № 4; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Статтю оновлено: 2014