Александров Олександр Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Александров Олександр Васильович


Александров Олександр Васильович

АЛЕКСА́НДРОВ Олександр Васильович (29. 07. 1947, с. Воронівка Вознесен. р-ну Микол. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (1999). Закін. Одес. ун-т (1975), де відтоді й працює: асист., від 1985 – доц. каф. рос. літ-ри, 1984–88 – заст. декана філол. ф-ту, від 1999 – зав. каф. новіт. літ-ри та журналістики. 1977–80 – у відрядженні в Респ. Афганістан, викладав рос. мову. Методом типолог. зіставлень досліджує образну систему наратив. твору. У працях 1980-х рр. А. застосував цей підхід до рос. романт. прози 1820–30-х рр. У 1990-х рр., досліджуючи старокиїв. агіограф. словесність, А. виокремив два осн. типи образ. системи – міфопоет. та символіко-дидактичний, і третій – змішаний.

Пр.: Персонажи «ливонских» и «кавказских» повестей и рассказов А. А. Бестужева-Марлинского // Вопр. лит-ры народов СССР. К.; О., 1981. Вып. 7; О повествовании в романтическом рассказе «Малороссийские предания» О. М. Сомова и Е. П. Гребенки // Там само. 1983. Вып. 9; Конфликт в романе М. Ю. Лермонтова «Вадим» // Там само. 1988. Вып. 14; Образный мир агиографической словесности: Статьи и материалы (1990– 1997). О., 1997; Старокиївська агіографічна проза 11 – першої третини 13 ст. О., 1999.

Літ.: Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2001